MESlogo  
Scouting  
  RSS XML [Valid RSS]
 
 
 
 

 
 
DE VIJF BELANGRIJKE PUNTEN VAN DE EHBO

Bij het verlenen van eerste hulp moet je altijd aan de volgende 5 punten denken:

1. Let op gevaar zowel voor jezelf als voor het kind of de volwasene. Zorg ervoor dat er niet meer ongelukken gebeuren. Trek bij bloederige karweitjes wegwerphandschoenen aan om jezelf tegen infecties te beschermen.Let ook op gevaar voor de omstanders en het slachtoffer

2 Ga na wat er is gebeurd en wat het kind of de volwassene mankeert vraag aan het slachtoffer of de omstanders wat er is gebeurd. Vraag het slachtoffer waar het pijn heeft of wijs het aan. Vraag het slachtoffer het getroffen lichaamsdeel te bewegen.

3. Stel het kind of de volwassene gerust en zorg voor beschutting.blijf zelf rustig, ook als de verwonding ernstig lijkt. Probeer het slachtoffer te kalmeren, dan kun je ook makkelijker het slachtoffer behandelen. Zorg altijd voor beschutting van het slachtoffer. (Bescherming tegen regen, koude en zon)

4. Zorg voor deskundige hulplaat iemand zo snel mogelijk een arts of ambulance bellen. Laat doorgeven wat er is gebeurd, hoeveel slachtoffers er zijn, wat ze mankeren en waar de hulpverleners naar toe moeten.Als je mobiel belt vraag dan naar de hulpverleningsdienst in de plaats waar je bent. Bedenk in ieder geval welke grote plaats in de buurt ligt.(Vooral bij kampen is dit belangrijk). Van belang is te noemen;

*de naam van de melder
*de provincie en plaats en straat waar de hulp moet komen
*wat er is gebeurd
*het aantal slachtoffers (let op: als het slachtoffer een kind is geef dan ook de leeftijd door)
*Wat het slachtoffer mankeert

5. Help het slachtoffer op de plaatswaar het ligt of zit. Til een gevallen kind nooit op, maar laat hem zelf aangeven wanneer hij op wil staan. Verplaats een slachtoffer alleen als dit met het oog op zijn veiligheid noodzakelijk is (b.v. bij brand).Gebruik bij het verplaatsen de noodvervoersgreep van rautel of het ondersteunend verplaatsen.

Opmerkingen

Vermijdt bloedcontact zoveel mogelijk door:

  • wondjes aan je eigen handen zo veel mogelijk af te pleisteren met waterafstotende pleister
  • wegwerphandschoenen aan te trekken voor je gaat verbinden
  • gemorst bloed meteen op te ruimen en de plek te desinfecteren met verdund bleekwater of Dettol
  • je eigen handen erna goed te wassen met water en zeep

Let op gevaar
Een goede hulpverlener denkt eerst aan zichzelf. Als de situatie voor hem veilig is, dan pas gaat hij aan het werk. Dit alleen met de gedachte 'als mij iets overkomt is er geen hulpverlener meer'.
Als de situatie voor de hulpverlener veilig genoeg is, let de hulpverlener ook nog op het gevaar voor derden. Omstanders zijn vaak erg geneigd zichzelf in gevaar te brengen (of het gevaar niet te zien) om de situatie goed te kunnen zien. Wijs deze omstanders op het gevaar, maar stuur ze niet zonder meer weg. Ze kunnen goed zorgen voor beschutting (wind breken) en ze kunnen voor de hulpverlener alarmeren.
In de laatste plaats zorgt de hulpverlener er voor dat het slachtoffer in een veilige positie komt of blijft.
Terwijl de hulpverlener de situatie overziet is hij ook al bezig met het na te gaan wat er is gebeurd.omhoog

Ga na wat het slachtoffer mankeert en wat er is gebeurd
Als je als hulpverlener de situatie hebt overzien en het is veilig ga je naar het slachtoffer toe. Ook al heb je een inschatting gemaakt wat er is gebeurd, vraag het altijd aan het slachtoffer. Om het moment dat het slachtoffer het niet meer weet, maar wel redelijk of goed aanspreekbaar is heb je al een belangrijke conclusie getrokken. Een hersenschudding is een feit. Is het slachtoffer aanspreekbaar, dan is het zaak om na te gaan of er nog andere letsels zijn. Is het slachtoffer niet aanspreekbaar, vraag dan aan omstanders wat er is gebeurd. Wees wel voorzichtig. Het kan zijn dat je een heel spannend verhaal krijgt, ook een tijdsinschatting is niet altijd helemaal correct.omhoog

Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting
Zodra je een slachtoffer gaat aanspreken, ben je al begonnen met het geruststellen. Stel je zelf even voor en straal rust uit. Dit laatste is vaak het meest moeilijk. Je komt als eerste hulp verlener niet vaak in een dergelijke situatie. Het is tenslotte niet je vak. Belangrijk is dat de hulpverlener vooral rustig is en met het slachtoffer spreekt. Vertel wat je gaat doen en wat het te verwachten resultaat is. Wil een slachtoffer absoluut niet dat je iets doet, dan doe je het ook niet! Je kunt hulp aanbieden, maar niet opdringen.
Voor beschutting zorgen is één van de eerste dingen die de hulpverlener kan doen. Omstanders kunnen al als windscherm dienen. Het slachtoffer kan worden afgedekt of beschermd worden voor de regen.
Geruststellen is de helft van de eerste hulp!omhoog

Zorg voor deskundige hulp
Het liefst laat zorgen voor deskundige hulp. Als je als hulpverlener weet wat het slachtoffer mankeert en wat er gebeurd is, is het tijd om te zorgen voor professionele hulp. De melding zal gewoonlijk gebeuren via 1-1-2. Voor niet spoedeisende hulpverlening behoor je het reguliere nummer te bellen, bijvoorbeeld voor de politie 0900-8844.
Als je een melding laat doen of doet behoren er een aantal dingen standaard vermeld te worden:

Waar is de professionele hulp nodig. Vermeld dit zo nauwkeurig mogelijk. Dus straatnaam, huisnummer, plaats en eventueel naam op een gebouw. Voor autosnelweg en andere wegen met een gescheiden rijbaan: hectometerbord en rijrichting! Of als er zoals op de afbeelding hiernaast een Li(links) of een Re(rechts) op staat, vermeld die dan. Ook kan er achter het getal een letter staan. Deze is ook belangrijk, je zit dan op een parallelle baan of op een afrit. Ook op de diverse N-wegen staan hectometerbordjes.
Welke hulpdienst(en) heb je nodig. Bij een verkeersongeval zal dit bijna altijd ambulance en politie zijn. Bij beknelling, brand en gevaarlijke stoffen ook altijd de brandweer.
Hoeveel slachtoffers zijn er. In de Nederlandse ambulances kan maar 1 slachtoffer liggend vervoert worden.
Wat mankeert het slachtoffer of wat mankeren de slachtoffers. Aan de hand hiervan maakt de centralist een inschatting met hoeveel spoed de professionele hulpdienst te plaatse moet komen.
Zijn er nog andere gevaren of belangrijke zaken.

Voordat de melder gaat bellen moet je hem ook nog de instructie geven, dat als hij gebeld heeft dat hij ook terug moet komen als hij heeft gebeld.omhoog

Help het slachtoffer waar hij zit of ligt
Als al het bovenstaande is afgehandeld kun je het slachtoffer gaan helpen. Het klinkt en lijkt allemaal heel lang te duren. In praktijk valt dit heel erg mee.
De hulpverlener helpt het slachtoffer uiteraard alleen op de plaats waar hij zit of ligt als dat geen gevaar oplevert voor het slachtoffer. Is de situatie gevaarlijk of is het aan te nemen dat het snel gevaarlijk zal gaan worden, dan moet het slachtoffer verplaatst worden. Dit doen we bijvoorkeur met de noodvervoersgreep van Rautek.
Gevaar is de enige rede om het slachtoffer te verplaatsen. Doen je dit onnodig, dan is de kans reëel dat het letsel van het slachtoffer wordt verergert. Houd er ook rekening mee dat het slachtoffer nog meer letsel kan hebben dan dat er in de eerste instantie opgemerkt wordt.omhoog

 
 
Wat wil je nog meer weten?
 
 

   

De site van de MES met Google doorzoeken?

 
Google mesgroningendrenthe.nl
 

De laatste update was op: