MESlogo  
Scouting  
  Home  Alles over EHBO   RSS XML [Valid RSS]
 
 
 
 

LOTUS

Op deze pagina alle informatie over LOTUS.

Wat is LOTUS, wat doet LOTUS, waarom LOTUS

LOTUS staat voor Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers en is in 1963 door "Het Oranje Kruis" opgericht.

Op 1 maart 1975 werd de organisatie LOTUS opgericht met als doel:

 • het contact en samenwerking tussen haar leden tot stand te brengen

 • de eenheid in optreden te bevorderen

 • de kennis en vaardigheid op peil te houden en verder te ontwikkelen

 • mee te werken aan de opleiding voor de lotusaantekening

 • medewerking te verlenen aan EHBO-cursussen, -examens, -oefeningen enz.

LOTUS

Doel van LOTUS

Het voornaamste doel is opleidingen te verzorgen van personen die:

 • een ongevalslachtoffer natuurgetrouw kunnen uitbeelden

 • ongevalletsels natuurgetrouw kunnen nabootsen

 • een ongeval in scène kunnen zetten

 • een ontwerp kunnen maken van een ongevalsituatie

LOTUS


LOTUS

Opzet is de EHBO-er in opleiding en de gediplomeerde EHBO-er dichter bij de praktijk van de eerste hulpverlening te brengen, waarmee wordt bedoeld:

 • aan de hand van de gedragingen van het slachtoffer en de antwoorden die het slachtoffer geeft op de vragen van de  EHBO-er, kan geleerd worden vast te stellen wat het slachtoffer mankeert.

 • door medisch verantwoorde uitbeelding van het letsel kan de EHBO-er ook visueel waarnemen wat de verschijnselen van bepaalde letsels zijn

 • door een juiste enscenering van de ongevalsituatie kan de EHBO-er zich een voorstelling maken van wat er is gebeurd en kan de EHBO-er leren situaties te beoordelen en mogelijk gevaar te herkennen

 • EHBO-ers worden door omgaan met lotusslachtoffers minder van hun stuk  gebracht bij het zien van wonden, bloed enz., zodat zij beter in staat zijn eerste hulp te verlenen

 • EHBO-ers leren slachtoffers te behandelen en dat kan alleen goed worden gedaan als men die handelingen regelmatig en met medewerking van lotusslachtoffers heeft kunnen beoefenen

LOTUS

Lotusgroepen en lotusstudiekringen

De opleiding tot lotusslachtoffer vindt plaats in studiegroepen. Een studiegroep staat onder leiding van een gediplomeerde studieleider en een arts, bij de LOTUS "medisch begeleider" genoemd.

In zo'n 50 à 60 lessen leert een aspirant-lotusslachtoffer ACTEREN, GRIMEREN, ONTWERPEN en ENSCENEREN. Kortom, men leert wat gewonde mensen ervaren en hoe dat moet worden uitgebeeld.

Na het met goed gevolg afleggen van een examen, ontvangt men de LOTUSAANTEKENING en mag men zich "gediplomeerd slachtoffer" noemen.

Daarna blijft men onder leiding van een gediplomeerde studieleider en onder medische begeleiding van een arts regelmatig oefenen in een STUDIEKRING.

LOTUS

Tijdens deze voortgezette opleiding leert het lotusslachtoffer ernstiger letsels en bepaalde ziekten uit te beelden, zoals slagaderlijke bloedingen, uitgebreide verbrandingen, epilepsie, suikerziekte, ademhalingsstoornissen, afgerukte lichaamsdelen enz.

Dit alles met het doel om andere mensen, die op een of andere wijze met eerste hulpverlening van doen kunnen hebben, vertrouwd te maken met slachtoffers en situaties die zij in werkelijkheid kunnen tegenkomen en om ze ervaring te laten opdoen in het op de juiste wijze verlenen van eerste hulp.

Het optreden van LOTUS bij EHBO-lessen, -oefeningen, -wedstrijden, -examens, enz. is al lang geen fenomeen meer.

Integendeel, LOTUS is in de loop der jaren een vertrouwd beeld geworden. Waar men eenmaal kennis heeft gemaakt met de mogelijkheden die LOTUS biedt, raakt men er steeds meer van overtuigd, dat de eerste helper op deze wijze veel dichter bij de praktijk van de hulpverlening wordt gebracht.

LOTUS

De erkenning van het lotusslachtoffer

Uit regelmatig inzetten van lotusslachtoffers bij de EHBO-opleidingen en herhalingslessen, bij kleine en grote oefeningen enz. mag worden opgemaakt, dat steeds meer mensen en instellingen die met hulpverlening te maken hebben, het nut van LOTUS inzien.

LOTUS

Het gevolg hiervan is dat LOTUS steeds meer wordt ingezet.

De ERKENNING die hiervan uitgaat geeft het lotusslachtoffer de zo noodzakelijke motivatie om bereid te zijn als "slachtoffer" te fungeren, desnoods in weer en wind, op onbeschutte plaatsen, in autowrakken enz., omdat ook echte slachtoffers in dergelijke omstandigheden kunnen verkeren.

De opzet is immers de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen.

LOTUS

Voor directe informatie:

Lotusstudiekring Hoogezand
Nel Harkema
Woldweg 117
9902 AD Appingedam
e-mail LOTUS HOOGEZAND of bezoek hun website:

of

Lotusstudiekring Noord Drenthe
secretariaat: Dhr.J.Uildriks
Middelhorsterweg 86
9751 TH Haren
tel.nr. 050-5348208

Verdere informatie op de website van LOTUS


 
Wat wil je nog meer weten?
 
 

   

De site van de MES met Google doorzoeken?

 
Google mesgroningendrenthe.nl
 

De laatste update was op: