MESlogo  
Scouting  
  
 
 
 
 

Ademhaling 

Benauwdheid

Bewusteloosheid

Breath Holding Spell

BENAUWDHEID

Wat is het

Een slachtoffer heeft een tekort aan lucht. Het slachtoffer kan :

 • naar adem happen
 • een snelle of onregelmatige ademhaling hebben
 • een piepende in of uitademing hebben
 • bleek of blauw zien
 • graag rechtop willen zitten
 • angstig zijn

Hoe komt het

 • een vreemd voorwerp in de luchtpijp
 • insectensteek in de mond
 • verbranding
 • ziekten, bijv.
 • longontsteking, astma, pseudocroup, kinkhoest, bijna verdrinking
 • verwonding
 • vergiftiging

Wat kun je eraan doen?

Zorg voor een vrije ademweg :
 • als het een vreemd voorwerp betreft, kind voorover op schoot, tafel of stoel leggen en stevig tussen de schouderbladen duwen (zie verslikking)

 • kijk of de mond leeg is
 • maak knellende kleren los
 • zorg voor frisse lucht (bij een pseudocroup aanval in badkamer gaan zitten met de warm waterkraan open)
 • stel het kind gerust
 • niets te eten of te drinken geven
 • laat het kind die houding aannemen, die het zelf het prettigste vindt
 • als het kind bewusteloos raakt en nog ademt, het op de zij leggen met het hoofd achterover, waarbij neus en mond naar de grond gericht zijn
 • als het kind niet meer ademt, beademen en eventueel reanimeren dokter laten bellen

omhoog

BEWUSTELOOSHEID

Wat is het?

Stoornissen in het bewustzijn berusten altijd op een gestoorde hersenwerking, welke verschillende oorzaken kan hebben. Ieder slachtoffer dat bij aanspreken een samenhangend antwoord geeft, is bij bewustzijn. Alle anderen hebben een stoornis van het bewustzijn. De diepte van het bewustzijnsverlies kan varieren :

 • verminderd bewustzijn : het slachtoffer is verward, suf of agressief
 • bewusteloos : het slachtoffer reageert niet meer op aanspreken, maar nog wel op pijn (maakt geluiden en/of bewegingen)

De voornaamste oorzaken van bewusteloosheid zijn :

Het grootste gevaar, dat het bewusteloze slachtoffer kan lopen is het stoppen van de ademhaling. Met name als het slachtoffer op de rug ligt, kan de tong naar achteren zakken en de luchtpijp afsluiten. Daarom bestaat de eerste hulp altijd voor de zorg van een vrije ademweg.

 • spreek het slachtoffer aan, bij geen reactie: schud rustig aan de schouder
 • als het slachtoffer op de buik ligt, voorzichtig op de rug draaien (anders kun je de ademhaling niet voelen en zonodig beademen)
 • vervolgens draai je het hoofd opzij, maak je de mond open en voel of kijk je of deze leeg is
 • nu controleer je de ademhaling door head tilt, chin lift toete passen en je oor boven de neus te brengen en goed te luisteren of je ademhaling hoort, je voelt tegelijkertijd met je wang naar een luchtstroom en je kijkt in de richting van de buik en borst of deze misschien iets omhoog komen;
ademhaling
  Specifiek bij Kinderen
 • (als het kind niet ademt, ga je nu beademen en eventueel reanimeren)
  Als je de PBLS handelingen goed beheerst pas je deze toe. Anders volg de instructies van de reanimatie en start met borstcompressies zoals je hebt geleerd.
 • maak knellende kleren los
 • als je ernstige letsels vermoedt, moet worden volstaan met het vrijmaken van de ademweg (knellende kleding los, hoofd opzij en mond leeg); als de ademhaling moeilijk gaat of als je het kind toch alleen moet laten, draai je het kind op de zij en leg je het in de stabiele zijligging.
 • in alle andere gevallen, draai je het kind op de zij, waarbij het hoofd achterover wordt gestrekt met de mond en neus naar de grond gericht, zodat eventueel braaksel kan weglopen
 • als het kind al op de zij ligt, laat je het zo liggen en volsta je met het vrijmaken van de ademweg en het controleren van de ademhaling
 • mocht de ademhaling ondanks alle maatregelen onvoldoende blijven, draai het kind dan op de rug en ga beademen,

ademhaling
 • zorg voor deskundige hulp.
omhoog

Breath holding spell


Betekent achter de adem raken. Dit angstaanjagende, maar onschuldige verschijnsel doet zich voor bij sommige kinderen in de leeftijd van een half jaar tot ongeveer 5 jaar.
Ze huilen korte tijd uit alle macht en houden dan de adem in.
Na enkele seconden lopen ze blauw of bleek aan en verliezen het bewustzijn. Dit kan worden gevolgd door enige trekkingen van de ledematen.
Kort hierna komt het kind vanzelf weer bij en heeft nergens last van.
Het gebeurt nooit tijdens de slaap.

Hoe krijg je het?

Door angst, pijn of een driftbui.

Wat kun je eraan doen?

 • Blijf rustig, leg het kind op de zij, maak de mond leeg en knellende kleren los.
 • Controleer de ademhaling.
 • Geef het kind geen overdreven aandacht na het gebeurde, ze doen het graag nog een keer, vooral bij driftaanvallen.
 • Voorkom ernstige drifbuien door het kind tijdig af te leiden.
 • Als het de eerste keer is, arts raadplegen is om te kijken of het geen koortsstuip is of een aanval van epilepsie
 • Leiding van scouting moet samen met de ouders de te volgen handelwijze afspreken.
omhoog

 

 
 
Wat wil je nog meer weten?
 
 

   

De site van de MES met Google doorzoeken?

 
Google mesgroningendrenthe.nl
 

De laatste update was op: