MESlogo  
   
   Home 
 


 
 

 
 
Contact met de St. Medische Eerstehulpverleners Stam Groningen en Drenthe

Algemeen: info@mesgroningendrenthe.nl
Bankrekening:
t.n.v. St. Medische EHBO Stam Groningen
IBAN: NL94INGB0004668684
BIC Nummer:INGBNL2A

Voorzitter
voorzitter@mesgroningendrenthe.nl

Secretaris
secretaris@mesgroningendrenthe.nl

Penningmeester
penningmeester@mesgroningendrenthe.nl

Ledenadministratie
ledenadministratie@mesgroningendrenthe.nl

Opleidingscoördinator
Via de Regio's Groningen en Drenthe kunnen mensen zich aanmelden voor de training. In het jaarlijkse trainingsoverzicht staan de data.
opleidingscoordinator@mesgroningendrenthe.nl

Evenementenondersteuning
Peter Gnodde
peter@mesgroningendrenthe.nl
of mail aan:
evenementen@mesgroningendrenthe.nl

Accreditatiecommissie
accreditatie@mesgroningendrenthe.nl

CR028 Zelfstandig Competentie Rayon MES Groningen en Drenthe
Wim Grimberg
Aletta Jacobsstraat 52
9728 MD Groningen
06-51354811
cr028@mesgroningendrenthe.nl

Klachtenregeling:
De Medische Eerstehulpverleners Stam Groningen en Drenthe en het Rayon CR028 kent een klachtenregeling. Deze is opvraagbaar via deze link. (Pdf)

 

 

 

 

 


 
Wat wil je nog meer weten?
 
 
   

De site van de MES met Google doorzoeken?

 
WWW mesgroningendrenthe.nl
 

De laatste update was op: