MESlogo  
Scouting  
   Home 
<  

 
 

 
 
Contact met de Medische Eerstehulpverleners Stam Groningen en Drenthe

Algemeen: info@mesgroningendrenthe.nl

Bankrekening:4668684 t.n.v. Medische EHBO Stam Groningen
IBAN: NL94INGB0004668684
BIC Nummer:INGBNL2A

Voorzitter
voorzitter@mesgroningendrenthe.nl

Secretaris
secretaris@mesgroningendrenthe.nl

Penningmeester
penningmeester@mesgroningendrenthe.nl

Ledenadministratie
ledenadministratie@mesgroningendrenthe.nl

Opleidingscoördinator
Via de Regio's Groningen en Drenthe kunnen mensen zich aanmelden voor de training. In het jaarlijkse trainingsoverzicht staan de data.
opleidingscoordinator@mesgroningendrenthe.nl

Evenementenondersteuning

evenementen@mesgroningendrenthe.nl

CR028 Zelfstandig Competentie Rayon MES Groningen en Drenthe
cr028@mesgroningendrenthe.nl

Je kunt ook het onderstaande contactformulier gebruiken:

Klachtenregeling:
De Medische Eerstehulpverleners Stam Groningen en Drenthe en het Rayon CR028 kent een klachtenregeling. Deze is opvraagbaar via deze link. (Pdf)


 
Wat wil je nog meer weten?